meisje_met_ijsje

AVG

Informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We bedanken u voor uw interesse in respectievelijk onze bedrijven, onze producten en diensten en willen u daarbij informeren dat u zich geen zorgen hoeft te maken met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze Internet pagina’s als privépersoon en als business partner.

De bescherming van uw gegevens zijn voor ons belangrijk.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarbij is de naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanzelfsprekend voor ons.

Wij willen graag dat u weet wanneer wij registreren en welke gegevens wij verwerken en hoe we die gebruiken. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de bepalingen in verband met uw gegevensbescherming door ons, als ook door externe dienstverleners, worden nageleefd.

Onderstaande informatie is opgesteld voor onze klanten, leveranciers, serviceproviders en andere business partners.

Informatie volgens art. 13
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
– Verzamelen van persoonlijke gegevens –

 

Identiteit Controller

Dupon Nederland BV
Industrieweg 81
5591 JL Heeze

Contactgegevens Data Protection Officer

De Data Protection Officer is bereikbaar op:

Data Protection Officer van
Dupon Nederland BV
Industrieweg 81
5591 JL Heeze
T.a.v.: Data Protection
or info@dupon.nll

 

Gegevenscategoriëen en gegevensbron

Wij verwerken adres-, identificatie- en contractgegevens evenals verkoopcijfers van onze klanten in verband met onze zakelijke relatie met hen. Dit omvat ook persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoon- en faxnummers, BTW- en bankrekeningnummers.

Doel gegevensverwerking en rechtgrondslag

Het doel van de verwerking is een eenduidige identificatie van de klant, evenals de initiatie, realisatie, beheer/afhandeling van contracten, evaluatie van kredietwaardigheid en garanties, klantenservice, uitgifte van facturen / creditnota’s, beheer en handhaving van claims en naleving van wettelijke verplichtingen.

In sommige gevallen houden we ons ook bezig met gegevensverwerkers. Rechtsgrondslag: art. 6 Par. 1 (b) en (c) van de AVG.

Verdere verwerking van de bovengenoemde gegevens wordt ook uitgevoerd om onze eigen legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, voor het verbeteren van onze marktontwikkelingen, voor distributieanalyses, verkoopbeheer, berekening van salaris-componenten van onze verkopers, besluitvorming met betrekking tot marketing- en verkoopactiviteiten, marktonderzoek, klantenondersteuning, geldigheidscontroles van de totale verkooprapportages, en beoordeling en afwikkeling van voorwaarden. Rechtsgrondslag: art. 6 Par. 1 (f) van de AVG.

Categorieën gegevensontvangers

  1. a) Bedrijvengroepen

De taken in combinatie met de bovenstaande informatie worden gedeeltelijk centraal bij IREKS GmbH uitgevoerd als de gegevensverwerker voor de bedrijven die zijn geassocieerd met IREKS GmbH in de zin van Sect. 15 van de Duitse Stock Corporation Act (AktG) die voor dit doel gegevens aan IREKS GmbH verzenden.

  1. b) Andere ontvangers

Volgens de AVG kan persoonlijke informatie ook worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan autoriteiten om te voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.

Duur van het bewaren van gegevens

Wij slaan de gegevens op voor de duur van de betreffende zakelijke relatie met de klant en tot het verstrijken van de verjaringstermijnen van alle claims die daaruit voortvloeien en de wettelijk in acht te nemen bewaartermijnen.

Gegevensbeschermingsrechten van het gegevensonderwerp

Volgens Arts. 15 – 22 van de AVG, waar aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, hebt u de volgende rechten: Recht van toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdracht. Bovendien, overeenkomstig Art. 13 Para. 2 (b) in verband met Art. 21 van de AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens onder Art. 6. Para. 1 (f).

Het recht om een klacht in te dienen

In overeenstemming met Art. 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons bedrijf, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met deze verordening.