meisje_met_ijsje

Verklaring Gegevensbescherming

Wij nemen gegevensbescherming serieus

De bescherming van uw privésfeer bij het verwerken van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. Als u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP-adres van uw internet serviceprovider op, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is voor de technische overdracht van de websites en de veilige werking van de server dwingend noodzakelijk. Een gepersonaliseerde beoordeling van deze gegevens vindt niet plaats.

Voor zover u ons gegevens per contactformulier stuurt, worden deze gegevens in het kader van de gegevensbescherming opgeslagen op onze server. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de bewerking van uw wensen. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Doorgeven aan derden vindt niet plaats.

Business partners kunnen op de volgende link informatie vinden overeenkomstig  artikel 13 van de algemene verordening inzake gegevens bescherming van de EU (AVG).

Verantwoordelijke vestiging:

Dupon Nederland BV
Industrieweg 81
5591 JL Heeze
Tel.: 040 2263888
E-mail: info@dupon.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens over uw persoon. Deze bevatten uw naam, uw adres en uw e-mailadres. U hoeft ook geen persoonsgegevens prijs te geven om onze website te kunnen bezoeken. In enkele gevallen hebben we uw naam en adres en verdere gegevens nodig om u de gewenste dienst te kunnen aanbieden.

Hetzelfde geldt voor het geval dat we u op verzoek voorzien van informatiemateriaal of als we uw vragen beantwoorden. In deze gevallen zullen we u er altijd op wijzen. Bovendien slaan we alleen de gegevens op die u ons automatisch of vrijwillig heeft gezonden.

Als u een van onze diensten gebruikt, verzamelen wij in de regel alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om u onze service te kunnen bieden. Mogelijk vragen we naar meer gegevens, die echter van vrijwillige aard zijn. Als wij persoonlijke gegevens verwerken, doen we dit om u onze service aan te kunnen bieden of om onze commerciële doelen na te streven.

Automatisch opgeslagen gegevens

Server-Log-bestanden

De provider van de sites verzamelt gegevens en slaat deze automatisch op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch naar ons toestuurt. Dit zijn:

  • Datum en tijdstip van het verzoek
  • Naam van het gevraagde bestand
  • Site van waaruit het bestand werd opgevraagd
  • Toegangsstatus (bestand verzonden, bestand niet gevonden, etc.)
  • Gebruikte webbrowser en gebruikt besturingssysteem
  • Volledig IP-adres van de aanvragende computer
  • Verzonden hoeveelheid gegevens

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De verwerking geschiedt conform Art. 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website.

Om redenen van de technische veiligheid, vooral voor het afweren van aanvalspogingen op onze webserver, worden deze gegevens door ons kortstondig opgeslagen. Een koppeling aan individuele personen is aan de hand van deze gegevens niet mogelijk. Na uiterlijk zeven dagen worden de gegevens door afkorting van het IP-adres op domeinniveau geanonimiseerd, zodat het niet meer mogelijk is een verwijzing naar een individuele gebruiker tot stand te brengen. In geanonimiseerde vorm worden de gegevens daarnaast verwerkt voor statistische doeleinden; een vergelijking met andere gegevensbestanden of het doorgeven aan derden, ook niet in fragmenten, vindt niet plaats. Alleen in het kader van onze serverstatistieken, die we iedere twee jaar in ons verslag van de werkzaamheden openbaar maken, vindt een weergave plaats van het aantal keren dat onze website werd opgeroepen.

Cookies

Als u onze websites bezoekt, slaan wij mogelijkerwijs informatie op uw computer op in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetserver worden verzonden naar uw browser en op de harde schijf worden opgeslagen. Alleen het Internet Protocol adres wordt hierbij opgeslagen – geen persoonsgegevens. Deze informatie die in de cookie wordt opgeslagen maakt het mogelijk, u bij het volgende bezoek aan onze website automatisch weer te herkennen, waardoor het gebruik voor u wordt vergemakkelijkt. Wettelijke basis voor de inzet van cookies is het gerechtvaardigde belang conform Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Natuurlijk kunt u onze websites ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Als u niet wit dat uw computer bij het volgende bezoek herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook afwijzen als u de instellingen in uw browser wijzigt in “Cookies afwijzen“. De respectieve werkwijze vindt u in de bedieningshandleiding van uw respectieve browser. Als u het gebruik van cookies afwijst, kan dat wel leiden tot beperkingen in het gebruik van delen van onze internetpagina’s.

Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden op onze website, onder cookiebeleid

Google-Analytics met anonimiseerfunctie

We gebruiken op onze site Google-Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, hierna “Google”. Google-Analytics gebruikt zgn. „Cookies“, tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer en hierdoor een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken.

De door deze cookies verzamelde gegevens, bijvoorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek inclusief uw IP-adres, worden naar Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

We gebruiken op onze website Google-Analytics met de toevoeging “_gat._anonymizeIp”. Uw IP-adres wordt in dit geval door Google al binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte afgekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken, om uw gebruik van onze site te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en de met het internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze gegevens eventueel verzenden naar derden, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen er echter op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

Verder biedt Google voor de meest gangbare browsers een deactiverings-Add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens door Google voor de door u opgeroepen websites geregistreerd worden. De Add-on deelt aan het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee, dat geen gegevens voor het websitebezoek aan Google Analytics moeten worden doorgegeven. De deactiverings-Add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet, dat gegevens aan ons of aan andere door ons eventueel ingezette webanalyse-services worden doorgegeven. Verdere informatie voor de installatie van de browser Add-on ontvangt u via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als u onze site via een mobiele telefoon eindapparaat (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op deze link klikken  om het tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst een halt toe te roepen. Dit is ook als alternatief voor bovenstaande Browser-Add-On mogelijk. Door te klikken op de link wordt een Opt-Out-cookie in uw browser gezet, die alleen geldig is voor deze browser en dit domein. Als u de cookies in deze browser wist, wordt ook de Opt-Out-cookie gewist, zodat u de link opnieuw moet aanklikken.

Voor zover u er in heeft toegestemd dat uw web- en app-browserverloop door Google wordt verbonden met uw Google-account en gegevens uit uw Google-account worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroepslijsten voor apparaat overkoepelende remarketing op te stellen. Daartoe worden door Google Analytics eerst op onze website uw door Google geverifieerde ID’s geregistreerd, die verbonden zijn met uw Google-account (dus persoonsgegevens). Aansluitend wordt door Google Analytics uw ID tijdelijk verbonden met uw Google Analytics-gegevens, om onze doelgroep te optimaliseren.

Als u het daar niet mee eens bent, kunt u dit door dienovereenkomstige instellingen onder “Mijn account ” van uw Google-account uitschakelen.

DoubleClick Floodlight

DoubleClick Floodlight is eveneens een product van Google Inc., dat het ons toestaat website-tags via een oppervlak te beheren. Onder een „tag“ verstaat men aanvullende zgn. meta- of extra gegevens op een set gegevens of een bestand. Een Floodlight-tag is een tag in HTML-formaat, dat activiteiten op de website volgt, bijvoorbeeld door een klant die een koop sluit of een online-formulier invult. Een Floodlight-activiteit slaat gegevens op die door een bepaalde Floodlight-tag geregistreerd worden, en stelt deze gegevens ter beschikking in alle DoubleClick-producten, bv. DoubleClick Search (DS) of DoubleClick Campaign Manager (DCM). Alle gegevens worden uitsluitend geanonimiseerd geregistreerd, zodat geen herleidingen naar concrete personen mogelijk zijn. Gebruikers kunnen zich verzetten tegen deze functionaliteit als ze de advertentie-eisen van de Google remarketing tags wijzigen of de remarketing deactiveren (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=nl). Als alternatief kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren als ze de deactiveringspagina van de netwerk-reclame-initiatieven gebruiken http://optout.networkadvertising.org

U kunt onder de volgende Opt-Out deze pagina ook direct afmelden.

Google Doubleclick

Doubleclick by Google is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Doubleclick by Google gebruikt cookies om u de voor u relevante reclameadvertenties te presenteren. Uw browser krijgt dan een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te toetsen welke advertenties in uw browser werden weergegeven en welke advertenties werden opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Het gebruik van de DoubleClick-cookies maakt voor Google en zijn partnerwebsites alleen de schakeling van advertenties op basis van eerdere bezoeken aan onze of andere websites op internet mogelijk. De door de cookies verkregen gegevens worden door Google ter evaluatie naar een server in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de “Privacy Shield”-overeenkomst en is geregistreerd bij het “Privacy Shield”-programma van het Ministerie van Handel van de VS. Een overdracht van de gegevens door Google aan derden vindt alleen plaats op grond van wettelijke voorschriften of in het kader van de opdrachtgegevensverwerking. In geen geval zal Google uw gegevens samenvoegen met andere door Google geregistreerde gegevens.

Door het gebruik van onze websites verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google en de eerder beschreven aard en wijze van de gegevensverwerking en het benoemde doel. U kunt de opslag van de cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van onze webpagina’s volledig zult kunnen gebruiken. U kunt daarnaast de registratie van de door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de webpagina’s betrekking hebbende gegevens aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, als u de onder de volgende link onder het punt DoubleClick-deactiveringsuitbreiding beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert. Als alternatief kunt u de Doubleclick-cookies ook met deze Opt-Out deactiveren.

YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus

We zetten voor het integreren van video’s de aanbieder YouTube in. De video’s werden hierbij ingebed in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zoals de meeste websites gebruikt ook YouTube cookies om informatie over de bezoeker van haar internetsite te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere voor het registreren van videostatistieken, voor het vermijden van bedrog en voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid. Ook leidt dit tot een verbinding met het Google DoubleClick netwerk. Als u de video start, kan dit verdere gegevensverwerkingsprocessen activeren. Hier hebben wij geen invloed op. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring onder: https://policies.google.com/privacy 

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten en het opstellen van routes.

Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Door het gebruik van Google Maps op deze website verklaart u zich akkoord met de registratie, bewerking en het gebruik van de automatisch verkregen en de door u ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derde aanbieders.

De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier

De gegevensbeschermingsverklaring van Google Maps kunt u hier inzien.

Nieuwsbrief

Voor het verzenden van de Nieuwsbrief  gebruiken we de zogenaamde Double Opt-In-procedure, dat wil zeggen dat we u pas dan een Nieuwsbrief  per e-mail toesturen, als u ons tevoren uitdrukkelijk hebt bevestigd, dat we de Nieuwsbrief dienst moeten activeren. We zullen u dan een kennisgeving per e-mail sturen en u vragen door het aanklikken van een in deze e-mail ontvangen link te bevestigen, dat u onze Nieuwsbrief  wenst te ontvangen. Bij uw aanmelding voor onze Nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van de aanmelding op. Dit opslaan dient alleen als bewijs voor het geval dat een derde uw e-mailadres misbruikt zonder uw medeweten of uw toestemming om u aan te melden voor de Nieuwsbrief. Mocht u later geen Nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u deze op ieder moment afzeggen, zonder dat hiervoor andere dan de overdrachtskosten volgens het basistarief ontstaan.

Veiligheid

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang. Al onze medewerkers en de voor ons werkzame dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan de geldende gegevensbeschermingswetten.

Steeds als we persoonsgegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze worden verzonden. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden misbruikt kunnen worden. Onze veiligheidsmaatregelen zijn hierbij onderworpen aan een voortdurend verbeteringsproces en onze gegevensbeschermingsverklaringen worden voortdurend herzien. Zorg ervoor dat u altijd beschikt over de laatste versie.

Rechten van betrokkenen

U hebt op elk moment een recht op informatie, correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw opgeslagen gegevens, een herroepingsrecht tegen de verwerking en een recht op de overdraagbaarheid van gegevens en op het indienen van klachten conform de voorwaarden van het gegevensbeschermingsrecht.

Recht op informatie:

U kunt van ons informatie verlangen of en in welke mate wij uw gegevens verwerken.

 

Recht op correctie:

Verwerken wij uw gegevens die onvolledig of onjuist zijn, dan kunt u op ieder moment om correctie of aanvulling vragen.

Recht op verwijdering:

U kunt verzoeken om verwijdering van uw gegevens, voor zover wij deze onrechtmatig verwerken of de verwerking onevenredig ingrijpt in uw gerechtvaardigde beschermingsbelangen. Denk eraan dat er redenen kunnen zijn die een onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bv. in geval van wettelijk geregelde bewaarplichten.

Onafhankelijk van de behartiging van uw recht op verwijdering, zullen wij uw gegevens per omgaande en volledig verwijderen, voor zover er met betrekking hiertoe geen gerechtelijke of wettelijke bewaarplicht is.

Recht op beperking van de verwerking:

U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens verlangen, als

–           u het oneens bent met de juistheid van de gegevens, en wel voor een duur die het ons mogelijk maakt de juistheid van de gegevens te toetsen,

–           de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, u echter een verwijdering afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gebruik van de gegevens verlangt,

–           wij de gegevens voor het beoogde doel niet meer nodig hebben, u deze gegevens nog nodig hebt voor de indiening of verdediging van rechtsaanspraken, of

–           u zich heeft verzet tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op de overdraagbaarheid van gegevens:

U kunt van ons verlangen, dat wij u uw gegevens, die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, op een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ter beschikking stellen en dat u deze gegevens aan een andere verantwoordelijke zonder verhindering door ons kunt verzenden, voor zover

–           wij deze gegevens op grond van een door u verstrekte en herroepbare toestemming of voor het nakomen van een overeenkomst tussen ons verwerken, en

–           deze verwerking plaatsvindt met behulp van een geautomatiseerde procedure.

Bij technische uitvoerbaarheid kunt u van ons een onmiddellijke verzending van uw gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangen.

Herroepingsrecht:

Verwerken wij uw gegevens vanwege een gerechtvaardigd belang, dan kunt u tegen deze gegevensverwerking op elk moment verzet aantekenen; dit zou dan ook gelden voor een profiling op basis van deze bepalingen. We verwerken dan uw gegevens niet meer tenzij we overtuigende, legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking te maken heeft met de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsaanspraken. De verwerking van uw gegevens voor het doel van directe reclame kunt u op ieder moment zonder vermelding van redenen herroepen.

Recht om een klacht in te dienen:

Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens het Nederlandse  of Europese gegevensbeschermingsrecht schenden, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen om vragen te verduidelijken. U hebt vanzelfsprekend ook het recht zich te richten tot de voor u verantwoordelijke toezichthoudende inspectiedienst, de respectieve instantie voor het toezicht op de gegevensbescherming.

Voor zover u een van de genoemde rechten tegenover ons geldend wilt maken, moet u zich richten tot degene die bij ons is belast met de gegevensbescherming. Bij twijfel kunnen wij aanvullende inlichtingen eisen om uw identiteit te bevestigen.

Wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

We behouden ons het recht voor, onze gegevensbeschermingsverklaringen te wijzigen als dit op grond van nieuwe technologieën noodzakelijk zou zijn. Zorg ervoor dat u altijd beschikt over de meest actuele versie. Worden in deze gegevensbeschermingsverklaring fundamentele wijzigingen aangebracht, dan maken wij deze op onze website bekend.

Alle belanghebbenden en bezoekers van onze website kunnen ons bij vragen over de gegevensbescherming bereiken via:

Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Duitsland
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-mail: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de